Read To Speak for the World: Speeches and Statements by Dag Hammarskjöld Kaj Falkman Kim Loughran Online

to-speak-for-the-world-speeches-and-statements

Dag Hammarskjöld, generalsekreterare i Förenta Nationerna 1953-1961, var en praktisk visionär. Steg för steg flyttade han fram FN:s och sin egen position i världspolitiken. Samtidigt definierade han FN:s ideal och gav världsorganisationen en etisk dimension.Han krävde rättens ledarskap gentemot maktens: Endast med förankring i folkrätten kan fred uppnås och endast inom freDag Hammarskjöld, generalsekreterare i Förenta Nationerna 1953-1961, var en praktisk visionär. Steg för steg flyttade han fram FN:s och sin egen position i världspolitiken. Samtidigt definierade han FN:s ideal och gav världsorganisationen en etisk dimension.Han krävde rättens ledarskap gentemot maktens: Endast med förankring i folkrätten kan fred uppnås och endast inom fredens ramar kan mänskliga rättigheter helt och fullt utvecklas.Kaj Falkman har gjort ett urval av Hammarskjölds yttranden i tal eller inför medarbetare eller medier. Citaten är tematiskt ordnade. Här framträder Hammarskjölds tankar om världen och FN:s mål och möjligheter. Men här ges också prov på bredden i hans intellektuella nyfikenhet och hans skapande intresse för skönlitteratur och poesi, filosofi och religion, konst och musik....

Title : To Speak for the World: Speeches and Statements
Author :
Rating :
ISBN : 9789173530637
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 254 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

To Speak for the World: Speeches and Statements Reviews